امروز دوشنبه 6 مرداد 1393 , 48 : 16

پـایگاه خبـری هنرهـای تجسمی حجـم سبز

گروه حراج هنری فردا

گروه حراج هنری فردا ،فرصتی است برای بیشتر دیده شدن و خریداری آثار هنرمندان

بینـــابینی در هُنر معاصر ایران

کانون تجسمی "میم" با همکاری موزه ی هُنرهای معاصر تهران برگزار می کند

دو نقد از یک نمایشگاه

نمایشگاه آخرین مجموعه نقاشی های بهرنگ پور رستم در گالری گوهرزاد به کار خود پایان داد

گروه هنری حجم سبز چگونه آغاز شد

یادداشتی کوتاه از جلال الدین مشمولی مدیر گروه هنری حجم سبز در خصوصو چرایی و چگونگی تاسیس این گروه

گالری ها بدون توپگالری ها بدون توپ
یادداشت: جلال الدین مشمولی

هنر در روستا دو سالانه می شود

دبیرخانه هنر در روستا برنامه های هنری خود را هر دو سال یک بار برگزار خواهد کرد

هنر در روستا در آرت نا

معرفی ویژه پروژه هنر در روستا در خبرگزاری هنر آرتنا

نقاشی های جلال الدین مشمولی در آلمان

ده سال نقاشی جلال الدین مشمولی در گالری دانشگاه هنر هامبورگ به نمایش در می آید

ویــژه گــروه هنری حجــم سبز

کانون تجسمی میم
ویدئو آرتیست و حجم سبز
هنر خارج از مرکز
عکس های فرزانه فاضلی