امروز پنجشنبه 6 شهريور 1393 , 34 : 19

گــروه هنــری حجــم سبــز

kunsth aus an der alster هنر مندان ایرانی در گالریجلال الدین مشمولی . آنسه آریانفر و محمد رضا توکلی راد در گالری هامبورگ آلمان

روستای کوتنا پایگاه هنرهای معاصر ایران

دبیرخانه هنر در روستا که در روستای کوتنا واقع شده به مدت شش سال است که میزبان بخشی از فعالیت های هنرهای معاصر ایران می باشد.

گروه حراج هنری فردا

گروه حراج هنری فردا ،فرصتی است برای بیشتر دیده شدن و خریداری آثار هنرمندان

بینـــابینی در هُنر معاصر ایران

کانون تجسمی "میم" با همکاری موزه ی هُنرهای معاصر تهران برگزار می کند

دو نقد از یک نمایشگاه

نمایشگاه آخرین مجموعه نقاشی های بهرنگ پور رستم در گالری گوهرزاد به کار خود پایان داد

گروه هنری حجم سبز چگونه آغاز شد

یادداشتی کوتاه از جلال الدین مشمولی مدیر گروه هنری حجم سبز در خصوصو چرایی و چگونگی تاسیس این گروه

گالری ها بدون توپگالری ها بدون توپ
یادداشت: جلال الدین مشمولی

هنر در روستا دو سالانه می شود

دبیرخانه هنر در روستا برنامه های هنری خود را هر دو سال یک بار برگزار خواهد کرد

ویــژه گــروه هنری حجــم سبز

ویدئو آرتیست
کانون تجسمی میم
هنر خارج از مرکز
عکس های فرزانه فاضلی